a_logo.gif

**** พลิกระบบการศึกษา** แก้ปัญหาความยากจน**สร้างโอกาสให้เด็กไทย  ****

 

ดาวน์โหลด
แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปี 2557
สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

นำเมาส์วางบนข้อความ จะหยุดวิ่ง นำเมาส์ออกจะวิ่งต่อค่ะ

Download เอกสาร

download
วิจัยโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
สพม. เขต 10
[ดูจอใหญ่ คลิกที่นี่]
[ดูคลิปอื่นๆ คลิกที่นี่]
ดร.อรทัย มูลคำ
ที่ปรึกษา สพฐ.ปราศรัยใน
ที่ประชุมเลขานุการ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
(พฤษภาคม 2555)
[ดูจอใหญ่ คลิกที่นี่]

คุยกับ
ท่านปิยะบุตร  ชลวิจารณ


 รองประธานคณะกรรมการสภาหอการค้าไทย
อดีตผู้ช่วย รมว.ศธ
และอดีต รมช.อุตสาหกรรม
ที่สนับสนุนโครงการฯ
คลิก

ดร.นิวัตร นาคะเวช


นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และอดีตผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.
และดูแลโครงการ
โรงเรียนในฝัน

ดร.อรทัย มูลคำอดีตที่ปรึกษา สพฐ.
และอดีตผู้จัดการโครงการโรงเรียนในฝัน
ดาวน์โหลด 5 วิธียกระดับ
คุณภาพโรงเรียน
ที่ได้ผล

ที่ปรึกษาโครงการ


ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล

นางพวงเพชร กันยาบาล

นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

น.ส.วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี

นางชัดเจน ไทยแท้

น.ส.เสาวณีย์ สุภรสุข

ดร.ไพจิตร สดวกการ

ดร.บุญทอง บุญทวี

คลิกที่นี่เข้าพิมพ์เกียรติบัตร


<<ดูข่าวย้อนหลัง คลิกที่นี่>>
กดแป้น F5 หรือ Refresh เพื่อดูข่าวใหม่

ด่วนที่สุด! เรื่องการจัดประกวด BEIDQM Award และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ณ ศูนย์แสดงสินค้่าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และโรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทอง นนทบุรี

ด่วนที่สุด! เรื่องการจัดส่งผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร (BEIDQM) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดังไฟล์ที่แนบ [ที่ ศธ04008/ว1876 โรงเรียน] [ที่ศธ04008/ว1877 พี่เลี้ยง] และ [รูปแบบการเขียน] ***เนื่องจากเวลาส่งผลการปฏิบัติงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กระชั้น จึงขอขยายวันส่งผลการปฏิบัติไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560***

การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม/ Best Practices โครงการโรงเรียนในฝัน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการโรงเรียนในฝันประจำปี 2560 (ระดับภาครอบสุดท้าย)

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรม การบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย ขอเรียนเชิญพี่เลี้ยง BEIDQM ทุกท่าน ดังไฟล์ที่แนบ

ด่วนที่สุด! การนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร (BEIDQM) โรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ โครงการโรงเรียนในฝันสพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝันได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ ดังนี้

  1. โอนเงินลงเขต เขตละ 15,000 บาท + เพิ่มตามฐานโรงเรียน โรงเรียนละ 2,000 บาท
  2. โอนให้โรงเรียนในฝัน 2,366 โรง โรงละ 30,000 บาท
  3. จัดสรรให้โรงเรียนในฝันที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากลภายใต้โครงการ "วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร" จำนวน 75 โรง โรงละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ดูรายละเอียด ดาวน์โหลด

ประกาศ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๗๑ แห่ง ดังนี้ >> [รายชื่อโรงเรียน]

แนวทางการกรอกข้อมูล ARS สำหรับโรงเรียนในฝัน เพื่อนำไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.labschools.com ดาวน์โหลดไฟล์ [แนวทางการกรอกข้อมูลสำหรับโรงเรียน] [แนวทางการกรอกข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่]

การนำเสนอผลงานวิจัย /นวัตกรรม / Best Practices ตามกลยุทธการพัฒนาโครงการ โรงเรียนในฝัน “Lab Schools ก้าวไกล สานฝันสู่สากล” ใน 4 ภูมิภาค 5 จุด

การวิจัยและพัฒนา “ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน"

การจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด่วนที่สุด! การนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การกรอกตัวชี้วัดที่ 30 : ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน
ไฟล์แนบสำหรับผู้รับผิดชอบกรอกข้อมููล

ด่วนที่สุด! ขอข้อมูลโรงเรียนในฝันทุกโรงที่ยังอยู่ในโครงการ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

ทำเนียบผู้เข้าประชุม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ไฟล์ประกอบการบรรยาย ในการประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด

ด่วน! สพฐ. กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการกำหนดทิศทางและวางแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันจำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมโดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณที่ สพฐ. ได้จัดสรรไปให้แล้ว ขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมไปที่ labschools.report@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด

ด่วน ! สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝันได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในฝัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียน ตามบัญชีจัดสรรและรายละเอียดประกอบการจัดสรร โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

  • สพป., สพม. และคณะ Roving Team ส่งเสริม พัฒนา นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน และเข้าร่วมประชุมกับ สพฐ. พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทาง labschools.eva@gmail.com โดยจัดสรร งปม. ให้เขตพื้นที่ตามจำนวนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
  • ให้โรงเรียนในฝันทุกโรง พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชาการ และผลงาน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.labschools.com โดยจัดสรร งปม. ให้โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
[ดูรายละเอียด ดาวน์โหลด หนังสือถึง ผอ.สพป. และ หนังสือถึง ผอ.สพม.]
หมายเหตุ: แก้ไขเบอร์โทรติดต่อ นางธนิตา สุขสมบูรณ์ เป็น 097-996 3649 [ดาวน์โหลดเอกสารที่แก้ไข "การจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน"] ส่ง สนก. ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

ด่วนมาก! สพฐ. ขอให้โรงเรียนส่งแบบรายงานข้อมูลเพื่อสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน และโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๘ ถึง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ยึดตามตราประทับทางไปรษณีย์ และไม่อนุญาตให้ส่งตรงไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี) ดาวน์โหลด [หนังสือถึงเลขาฯ กพฐ. เรื่องการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตย 2558, โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยฯ ประจำปี ๒๕๕๘, แบบรายงานข้อมูลเพื่อสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยฯ ประจำปี ๒๕๕๘]

สพฐ. กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในฝันและการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อใช้ในการจัดทำกรอบการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ และการผลิตสื่อการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร โดยเบิกค่าใช้จ่าย ณ สถานที่จัดประชุม ขอให้ข้าราชการตามรายชื่อที่แนบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ไปที่ labschools.report@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ดาวน์โหลด หนังสือถึง ผอ.สพป. พร้อมรายละเอียดที่แนบ, หนังสือถึง ผอ.สพม. พร้อมรายละเอียดที่แนบ]

สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ คุณภาพการบริหารและผลงานของโรงเรียนในฝัน ในเขตพื้นที่การศึกษา ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เป็นรูปธรรม การบริหารและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนในฝัน จัดส่งรายชื่อพร้อมบรรยายลักษณะผลงานโดยสรุป ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยเรียงลำดับ ๑-๑๐ ในแต่ละประเภท ไปที่ Labschools.eva@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่ต่อไป [ดูรายละเอียด (ปรับใหม่) ดาวน์โหลด หนังสือถึง ผอ.สพป. และ หนังสือถึง ผอ.สพม.]

สพฐ. เชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน สมัครร่วมนำผลการวิจัย Growth Mindset ไปใช้ประโยชน์ ( คลิกดูสาระสำคัญของ Growth Mindset) โดยเน้นให้โรงเรียนตีความ ทำความเข้าใจ และให้ความหมายด้วยตนเอง ให้โรงเรียนใช้พลังความคิด การปฏิบัติ และการบริหารจัดการของตนเอง ไม่มีงบประมาณพิเศษสนับสนุนให้...มีเพียงการสนับสนุนเชิงวิชาการ และกำลังใจที่จะมอบให้ สำหรับ 100 ผลงานที่น่าสนใจ/โดดเด่น และเกียรติบัตรสำหรับผู้ดำเนินการต่อเนื่องและผลงานน่าสนใจ

สพฐ. โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการยกร่าง คู่มือการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนในฝันเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเชิญหัวหน้าคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) หรือ ผู้แทน คณะละ ๑ คน ร่วมวางแผนและยกร่างคู่มือดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ณ สถานที่จัดประชุม ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบตอบรับที่แนบ ทาง e-mail ไปที่ Labschools.report@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ดาวน์โหลดหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.]

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนของโรงเรียน ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล (โรงเรียนในฝัน) [ดาวน์โหลด หนังสือถึงผอ.สพม.], หนังสือถึงผอ.สพป.]

สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝัน ได้จัดสรรโอนงบประมาณปี 2558 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนในฝัน ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล (โรงเรียนในฝัน) [ดาวน์โหลดหนังสือที่ ศธ 04008/ว691 บัญชีจัดสรรงบประมาณ และแบบรายงานผล]


เชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศทั้งชาย-หญิงที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา อายุ 7-10 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4” แนวคิด “เปลี่ยนตน เปลี่ยนคนทั้งโลก” ซึ่งปีนี้ กลุ่มทรู สานต่อแนวคิดดุจโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน เปิดโอกาสให้เด็กชายและเด็กหญิงเป็นตัวแทนศึกษาและเผยแพร่ธรรมะ โดยจะคัดเลือกเยาวชน 12 คน จากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ร่วมบรรพชาเป็นสามเณร ปลูกปัญญาธรรม และบวชเป็นแม่ชีน้อย เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในช่วง ปิดภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เด็กๆ ที่สนใจ สามารถสมัครด้วยการส่งประวัติ แนะนำตัว บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของตนเอง พร้อมวิดีโอหรือภาพถ่าย และเรียงความเรื่อง “เหตุผลที่ฉันอยากเข้าร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4” ได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม หรือ โทร. 02-647-4522 และ 02-647-4513

ประกาศผลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัล “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗” โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณา ๑๖๓ โรงเรียน จากโรงเรียนทุกสังกัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ดาวน์โหลดดูรายชื่อโรงเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สัมมนาฟรี มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (tablet) ให้ทดลองใช้งานระหว่างการสัมมนา เรื่อง “การใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียด้านพลังงาน” โดยเลือกเข้าสัมมนา เพียง 1 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิการยน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
พร้อมรับวุฒิบัติการเข้าร่วมสัมมนา สนใจสอบถามได้้ที่โครงการจัดทำสื่อมัลติมีเดียด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วม โทรศัพท์ 084-2237876 อีเมล์ eedp.001@gmail.com หรือ paen1996@gmail.com ภายใน 30 กันยายน 2557 หรือจนกว่าจะเต็ม (ครั้งละ100 ท่าน) ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

เชิญประชุมปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง "การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต้นทุนต่ำ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557

สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝัน จัดให้มี การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

  • ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของ สพป./สพม. เขตละ 1 คน และหัวหน้าคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (RT) หรือผู้แทน   คณะละ 1 คน วันที่ 7 - 9 ส.ค. 57
  • คณะทำงานและคณะวิทยากร วันที่ 6 - 11 ส.ค. 57
* ดาวน์โหลดรายละเอียด:
- หนังสือถึง ผอ.สพป. และเอกสารแนบ (487.pdf)
- หนังสือถึง ผอ.สพม. และเอกสารแนบ (488.pdf)
- คำสั่งแต่งตั้ง Roving Team 2555 (RT-1456-2555.pdf)

ชมภาพการประชุม
ความรู้สึกของผู้เข้าประชุม: โรงเรียนในฝันเปรียบเสมือนอะไร

มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ สพฐ. และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 – 24 ต.ค.2557 ให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียนในฝัน 24 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน เชิญโรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2557) ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร: [application-detail.docx (รายละเอียดการรับสมัคร)] [application-form.docx (ใบสมัคร)] [schedule.pdf (กำหนดการ)] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สิริมา หมอนไหม Tel. 081-343-4523

เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและ มีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2557 โดย สนก.ได้จัดสรรเงินงบประมาณ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2 รุ่นตามเอกสารที่แนบ ขอให้โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง และค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปเบิกที่ สพป., สพม. และหน่วยเบิกที่ท่านสังกัด ตามยอดเงินประมาณการดังกล่าว ดาวน์โหลดดูรายละเอียดจาก[หนังสือถึง ผอ.สพป. ผอ.สพม.] [รายชื่อ รุ่นที่ 1] [รายชื่อ รุ่นที่ 2]

ด่วนที่สุด!! เชิญเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านทักษะการคิดและการเรียนรู้ศิลปศึกษา (Critical Thinking in Arts Education) ในวันที่ 25-27 ก.ค. 57 ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี ขยายเวลาส่งใบตอบรับได้ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2557 ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์

ด่วน !! เชิญโรงเรียนในฝัน ร่วมกิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 ที่จัดโดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย  รางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และดูงานต่างด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น สนใจโปรดดูรายละเอียดที่ http://www.toyota-sgw.net/news_detail.php?id=253&lang=th

ด่วนมาก! สพฐ. ขอให้โรงเรียนส่งแบบรายงานข้อมูลเพื่อสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ ถึง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ยึดตามตราประทับทางไปรษณีย์ และไม่อนุญาตให้ส่งตรงไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี) ดาวน์โหลด [ โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๗, แบบรายงานข้อมูลเพื่อสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗]

สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝันจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่
* ดาวน์โหลดรายละเอียด:
- หนังสือ ที่ ศธ 04008/ว 348 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 (ถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.)
- หนังสือ ที่ ศธ 04008/ว 349 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 (ถึงข้าราชการบำนาญ)
- กำหนดการประชุม
- รุ่นที่ 1 รายชื่อคณะทำงาน วิทยากร ทีมพี่เลี้ยงและรายชื่อโรงเรียน
- รุ่นที่ 2 รายชื่อคณะทำงาน วิทยากร ทีมพี่เลี้ยงและรายชื่อโรงเรียน

สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝันได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงาน สำหรับโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในฝันทำวิจัย/พัฒนานวัตกรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557 (เป็นงบประมาณที่จัดตั้งไว้ที่เขตพื้นที่การศึกษา)
* ดาวน์โหลดรายละเอียด:
- หนังสือถึง ผอ.สพป. พร้อมเอกสารแนบ
- หนังสือถึง ผอ.สพม. พร้อมเอกสารแนบ
- แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปี 2557
* รายงานแผน/กิจกรรมการดำเนินงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทาง labschools.eva@gmail.com
* รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมแนบเค้าโครงที่ได้รับการสนับสนุน (แต่ละเรื่องไม่เกิน 10 หน้า) ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 ทาง labschools.eva@gmail.com และจัดส่งเอกสารพร้อมหนังสือราชการไปที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2557
* การพิจารณาคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ให้เป็นผลงานระดับประเทศและนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ (Lab School Symposium) ของปีงบประมาณต่อไป

True ปลูกปัญญา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2557 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 500 โรงเรียน ในปี 2557 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557 [ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ TrueApr14.pdf] [ดูฉบับอื่นๆ คลิกที่นี่]

โครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญชมห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสด ตลอด 24 ชั่วโมง ในระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากการดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้

สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝัน ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงาน ให้กับโรงเรียนในฝัน สพป. สพม. และ RT ดูรายละเอียดในไฟล์ต่อไปนี้

โครงการ "สามเณรปลูกปัญญาธรรม" ปี ๓ เรียนรู้วิถีแห่งธรรม น้อมนำเมตตาสู่หัวใจคนทั่วโลก ขอเชิญเด็กๆ อายุ ๗-๑๒ ปี ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 ม.ค.57 ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk และ ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

แนวทางการประเมินโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านการบูรณาการศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน เพื่อให้โรงเรียนประเมินตนเองด้านการพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมินคุณภาพของโรงเรียนด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิต [ดาวน์โหลดรายละเอียด วิธีการประเมิน เป้าหมาย/ดัชนีชี้วัดสภาพความสำเร็จ (KPI) แบบสรุปและแบบบันทึกผลการประเมิน]

ด่วนที่สุด! ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์จะให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ ของ สพฐ. ในโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็นรุ่นที่ 2 จึงขอให้ สพป. ทุกเขตคัดเลือกโรงเรียนในฝัน เขตละ 1 โรงเรียนและ b>สพม. ทุกเขตคัดเลือกโรงเรียนในฝัน จังหวัดละ 1 โรงเรียน ตามเกณฑ์ [ดูหนังสือราชการ, เกณฑ์ และแบบส่งรายชื่อ] แล้วส่งรายชื่อโรงเรียนไปยัง สพฐ. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 8 พ.ย. 2556 ที่ Labschools.report@gmail.com เพื่อสพฐ.จะได้จัดส่งให้ธนาคารกรุงไทยพิจารณาคัดเลือกต่อไป [ดูรายชื่อโรงเรียนที่กรุงไทยให้การอุปถัมภ์อยู่แล้ว]

โครงการโรงเรียนในฝัน ได้จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในที่ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันและฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 พร้อมครูที่ปรึกษาที่พานักเรียนไปแสดงผลงานที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และไม่ได้ไปร่วมงาน ให้ประสานการรับเกียรติบัตรได้ที่จุดจัดงาน Symposium ดังนี้ [คลิกดูรายละเอียด]
การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณปี 2556 และการจัดงานครบรอบ 1 ทศวรรษ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องแกรนด์ฮอล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556

นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธืการ)
ประธานการประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษโรงเรียนในฝัน [ดูรูปและรายละเอียดเพิ่ม]

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

รายงานสรุปการสัมมนาทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ

การนิเทศและประเมินเชิงลึก ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร (TQA) สพฐ.ได้ลงนามในคำสั่งและอนุมัติการออกเดินทางแล้ว ขอให้พี่เลี้ยงทุกท่านดำเนินการตามเอกสารที่ส่งให้ทางเมล์ และ E-fileing และส่งกำหนดการออกนิเทศให้ สนก. ทราบอีกครั้งด่วน ทาง labschools.taq@gmail.com หรือ keawkird@hotmail.com
    ๐ ดาวน์โหลดหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษา
    ๐ ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงในโครงการฯ

การแต่งตั้งประธานการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝัน คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ และแนวปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝัน [ดูรายละเอียดจาก หนังสือถึง ผอ.สพป. และ ผอ.สพม.]

คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน คำสั่งที่ 751/2554 เรื่องแต่งตั้งผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)(ดูรายละเอียดคำสั่งและแนวดำเนินการประเมินจากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.)

นานาสาระจาก ...
สาระพัดเรื่องราวเกี่ยวกับการศุึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตลอดจนสาระและกิจกรรมทางธรรมะ
   
           

โรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ได้พัฒนาโรงเรียนด้านภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งห้องสุขา ซึ่งเป็นด้านแรกที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นโรงเรียนดี ซึ่งการพัฒนาโรงเรียน มีหลายโรงเรียนที่พัฒนาได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สนใจชมภาพด้านกายภาพโรงเรียนได้
(คลิก)

โรงเรียนประหยัดพลังงาน
ทิ้งเครื่องทำน้ำดื่มที่มีสารตะกั่วและใช้ไฟฟ้า   หันมาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
นักเรียนได้ดื่มน้ำเย็นจากโองดินเผา
ลายสวยช่วยประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน  สนใจติดต่อและขอชมได้ที่
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
คลิกดูต่อ

ผลวิจัยโครงการ ๑ อำเภอ
๑ โรงเรียนในฝัน โดย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คลิกอ่านรายละเอียด      

โครงการโรงเรียนในฝัน ได้ปรับแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนในฝัน   โรงเรียนโปรด Update ข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
ที่  http://www.labschools.com  
 ติดต่อโครงการ ฯ โทร 02-281-1959; 02-281-7853  ;  Fax : 02-288-5893-4
 


RovingTeam       คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน             คลิกเลย       คลิกเลย

คณะผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนในฝัน
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร สนก.


 ดร.สิริมา หมอนไหม
ผอ.กลุ่มฯ


ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด


ดร.ฐานิตา นพฤทธิ์


ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล


น.ส.นลินี จีนกูล


น.ส.นภัสสรณ์
ฐิติวัฒนานันท์


นางธนิตา สุขสมบูรณ์

อดีตผู้ประสานงานภาค

ภาคเหนือ

นายอภิชาต  พุทธเจริญ
โทร.0866880540

นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ
โทร.0818288667

นางสาวอารยา สระแก้ว
โทร.0897947353

ภาคใต้
Blogbun
ดร.บุญญลักษณ์ &nnbsp; พิมพา
โทร.0819561945

ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์
โทร.0863452701

ภาคอีสาน

นางชัดเจน  ไทยแท้
โทร.0819257203

นางสุพร รักบำรุง
โทร.0818092230

ภาคกลาง/ตะวันออก
 
น.ส.เสาวณีย์ สุภรสุข
โทร.0818513179

หน่วยงาน & เพื่อนบ้าน


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

  ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการโรงเรียนในฝัน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ชั้น 10 อาคาร สพฐ 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

จำนวนครั้งการเข้าชม  

เริ่มนับใหม่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 Free Web Site Counters
Hit Counter
เริ่มนับใหม่วันที่ 3 สิงหาคม 2557hit counter tumblr
hit counter

0