a_logo.gif

**** พลิกระบบการศึกษา** แก้ปัญหาความยากจน**สร้างโอกาสให้เด็กไทย  **** โครงการโรงเรียนในฝัน กำลังพัฒนา เว็ปไซต์ www.labschools.net และ www.labschools.com โรงเรียนในฝันทุกโรงโปรดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน และ จุดเด่นของโรงเรียน ในปีการศึกษานี้ด้วยนะครับ***

 

Download เอกสาร

download
วิจัยโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
สพม. เขต 10
[ดูจอใหญ่ คลิกที่นี่]
[ดูคลิปอื่นๆ คลิกที่นี่]
ดร.อรทัย มูลคำ
ที่ปรึกษา สพฐ.ปราศรัยใน
ที่ประชุมเลขานุการ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
(พฤษภาคม 2555)
[ดูจอใหญ่ คลิกที่นี่]

คุยกับ
ท่านปิยะบุตร  ชลวิจารณ


 รองประธานคณะกรรมการสภาหอการค้าไทย
อดีตผู้ช่วย รมว.ศธ
และอดีต รมช.อุตสาหกรรม
ที่สนับสนุนโครงการฯ
คลิก

ดร.นิวัตร นาคะเวช


นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และอดีตผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.
และดูแลโครงการ
โรงเรียนในฝัน

tr>

ดร.อรทัย มูลคำอดีตที่ปรึกษา สพฐ.
และอดีตผู้จัดการโครงการโรงเรียนในฝัน
ดาวน์โหลด 5 วิธียกระดับ
คุณภาพโรงเรียน
ที่ได้ผล

ที่ปรึกษาโครงการ


ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล

นางพวงเพชร กันยาบาล

นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

น.ส.วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี

นางชัดเจน ไทยแท้

น.ส.เสาวณีย์ สุภรสุข

ดร.ไพจิตร สดวกการ

ดร.บุญทอง บุญทวี

/tr>

ผู้ประสานงานภาค

ภาคเหนือ

นายอภิชาต  พุทธเจริญ
โทร.0866880540

นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ
โทร.0818288667

นางสาวอารยา สระแก้ว
โทร.0897947353

ภาคใต้
Blogbun
ดร.บุญญลักษณ์   พิมพา
โทร.0819561945

ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์
โทร.0863452701

ภาคอีสาน

นางชัดเจน  ไทยแท้
โทร.0819257203

นางสุพร รักบำรุง
โทร.0818092230

ภาคกลาง/ตะวันออก
 
น.ส.เสาวณีย์ สุภรสุข
โทร.0818513179

RovingTeam
คลิกเลย
คลิกเลย
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกที่นี่เข้าพิมพ์เกียรติบัตร


<<ดูข่าวย้อนหลัง คลิกที่นี่>>

แนวทางการกรอกข้อมูล ARS สำหรับโรงเรียนในฝัน เพื่อนำไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.labschools.com [ดาวน์โหลดไฟล์ ars.docx (แนวทางการกรอกข้อมูล) ]

True ปลูกปัญญา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2557 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 500 โรงเรียน ในปี 2557 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557 [ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ TrueApr14.pdf] [ดูฉบับก่อนๆ คลิกที่นี่]

โครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญชมห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสด ตลอด 24 ชั่วโมง ในระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากการดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้

สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝันได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงาน ให้กับโรงเรียนในฝัน สพป. สพม. และ RT ดูรายละเอียดในไฟล์ต่อไปนี้

โครงการ "สามเณรปลูกปัญญาธรรม" ปี ๓ เรียนรู้วิถีแห่งธรรม น้อมนำเมตตาสู่หัวใจคนทั่วโลก ขอเชิญเด็กๆ อายุ ๗-๑๒ ปี ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 ม.ค.57 ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk และ ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

แนวทางการประเมินโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านการบูรณาการศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน เพื่อให้โรงเรียนประเมินตนเองด้านการพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมินคุณภาพของโรงเรียนด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิต [ดาวน์โหลดรายละเอียด วิธีการประเมิน เป้าหมาย/ดัชนีชี้วัดสภาพความสำเร็จ (KPI) แบบสรุปและแบบบันทึกผลการประเมิน]

ด่วนที่สุด! ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์จะให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ ของ สพฐ. ในโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็นรุ่นที่ 2 จึงขอให้ สพป. ทุกเขตคัดเลือกโรงเรียนในฝัน เขตละ 1 โรงเรียนและ สพม. ทุกเขตคัดเลือกโรงเรียนในฝัน จังหวัดละ 1 โรงเรียน ตามเกณฑ์ [ดูหนังสือราชการ, เกณฑ์ และแบบส่งรายชื่อ] แล้วส่งรายชื่อโรงเรียนไปยัง สพฐ. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 8 พ.ย. 2556 ที่ Labschools.report@gmail.com เพื่อสพฐ.จะได้จัดส่งให้ธนาคารกรุงไทยพิจารณาคัดเลือกต่อไป [ดูรายชื่อโรงเรียนที่กรุงไทยให้การอุปถัมภ์อยู่แล้ว]

โครงการโรงเรียนในฝัน ได้จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในที่ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันและฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 พร้อมครูที่ปรึกษาที่พานักเรียนไปแสดงผลงานที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และไม่ได้ไปร่วมงาน ให้ประสานการรับเกียรติบัตรได้ที่จุดจัดงาน Symposium ดังนี้ [คลิกดูรายละเอียด]
การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณปี 2556 และการจัดงานครบรอบ 1 ทศวรรษ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องแกรนด์ฮอล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556

นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธืการ)
ประธานการประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษโรงเรียนในฝัน [ดูรูปและรายละเอียดเพิ่ม]

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

รายงานสรุปการสัมมนาทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ

ทรูชวนแบ่งปัน ความรู้ดี ไอเดียเด่น ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญา ครั้งที่ 3" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ขยายเวลาสร้างสรรค์ผลงานจนถึง 21 ตุลาคม 2556 !

การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณปี 2556 และการจัดงานครบรอบ 1 ทศวรรษ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องแกรนด์ฮอล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556

เชิญชวนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนทั่วๆไป หน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจร่วมงานฉลอง ๑ ทศวรรษโรงเรียนในฝัน ณ Ambassador City Jomtien Hotel วันที่ 10-12 กันยายน 2556
การเข้าพักของผู้ประชุม มีดังนี้

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน 2502 โรงเรียน เข้า พักที่ตึก ทาวเวอร์วิง
 2. คณะทำงาน และ คณะ Roving team พักที่ตึก ทาวเวอร์วิง
 3. โรงเรียนที่จัดนิทรรศการ จำนวน 12 โรงเรียน เข้าพักที่ การ์เด้นวิง และอินวิง
 4. ครู /นักเรียน /ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่นำเสนอผลงาน เข้าพักที่ การ์เด้นวิง และอินวิง
 5. สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 จำนวน 124 โรงเรียน เข้าพัก ที่ โอเชียนวิง หรือตามอัธยาสัย (เนื่องจากท่านเบิกจ่าย จากโรงเรียน)
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าพักที่ โอเชียนวิง

สพฐ. กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่น 1-3 ประจำปีงบประมาณปี 2556 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่น 1-3 และผู้แทนคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) เข้าประชุมโดยเบิกค่าพาหนะจากโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับโรงเรียนในฝันที่ยกระดับไปเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 จำนวน 124 โรงเรียน พิจารณาเข้าร่วมตามที่เห็นสมควรโดยเบิกค่าพาหนะ ที่พัก เบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ จากโรงเรียน ส่วนคณะทำงานตามรายชื่อในไฟล์ที่แนบเข้าประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาและร่วมดำเนินงานจนสิ้นสุดการประชุมสัมมนาและสรุปงานตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน 2556 โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ณ จุดประชุม [ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเขตพื้นที่และรายละเอียดทั้งหมดที่นี่] ในการนี้ สพฐ. โอนงบประมาณ 100,000 บาทให้โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ดำเนินการบันทึกภาพ ตกแต่งสถานที่ และจัดการแสดงของนักเรียน และโอนงบประมาณ 40,000 บาทให้ สพป.ชลบุรี เขต 3 ใช้ในการประสานจัดการแสดงผลงานของนักเรียน รวมทั้งนำคณะครูและนักเรียนเข้าชมงาน [ดาวน์โหลดหนังสือโอนงบประมาณที่นี่]

ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเคยสัมผัสโรงเรียนในฝัน ร่วมฝากความในใจที่มีต่อโรงเรียนในฝันลงในกระดานสนทนาภายในเดือนสิงหาคมนี้ font> เพื่อคณะทำงานจะได้รวบรวมลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ๑ ทศวรรษโรงเรียนในฝัน แจกในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนกันยายนค่ะ
    => คลิกเข้าร่วมฝากความในใจที่นี่   หรือ   ที่นี่   ค่ะ

ประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the best practices) ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ และให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปนำเสนองาน ตามวันที่กำหนดดังนี้ วันที่ 10 กันยายน 2556 ผู้นำเสนองานได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ วันที่ 11 กันยายน 2556 ผู้นำเสนองานได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร [ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งเขตฯ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกฯ, เรื่องการโอนงบประมาณเพื่อให้โรงเรียนนำเสนอผลงานฯ ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันฯ]

ประกาศผล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติโดยมีท่านองคมนตรี (พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์) จะประสานผ่าน สพฐ.ให้โรงเรียนทั้งหมดรับรางวัลจากท่านองคนมตรี วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ สำนักงาน ก.พ. (ตามแผนที่ดังแนบ) [ ดาวน์โหลด ผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๖, แผนที่ตั้งสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี]

การนิเทศและประเมินเชิงลึก ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร (TQA) สพฐ.ได้ลงนามในคำสั่งและอนุมัติการออกเดินทางแล้ว ขอให้พี่เลี้ยงทุกท่านดำเนินการตามเอกสารที่ส่งให้ทางเมล์ และ E-fileing และส่งกำหนดการออกนิเทศให้ สนก. ทราบอีกครั้งด่วน ทาง labschools.taq@gmail.com หรือ keawkird@hotmail.com
    ๐ ดาวน์โหลดหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษา
    ๐ ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงในโครงการฯ

องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(TBSCD) ขอเชิญโรงเรียนในฝันเข้าร่วมประกวดโครงการ"Eco School Aword" ปีที่ 5  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและขยายผล "โรงเรียนเชิงนิเวศ : Eco School" ที่บูรณาการเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการโรงเรียนในฝัน: Lab School Symposium 2013

หนังสือแจ้งโอนงบประมาณสำหรับผู้เข้าประชุมเตรียมงาน Labschool Symposium 2013 (เพิ่มเติมสำหรับผู้ค้างเบิก 3 คน)

แจ้งชื่อโรงเรียน วัน เวลา สถานที่สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูยกโรงเรียน [ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ xlsx] รายงานตัวตอนเช้าก่อน 9 นาฬิกา พักค้างล่วงหน้าได้ 1 คืนกรณีเดินทางไกล ผู้บริหารที่ไม่ได้ไปในรุ่นผู้บริหารสามารถเข้าสัมมนาร่วมกับครูแกนนำได้ กรณีมามากกว่ากำหนดสามารถทำได้โดยแจ้งล่วงหน้าไปยัง ไซต์อบรมค่ะ

^- รับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพค่ะ

ทรูปลูกปัญญาและรายการสอนศาสตร์ ทรูวิชั่นส์ 9 จัดค่ายติวเข้ม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบตรงเข้า 3 คณะสายศิลป์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมเนื้อหา GAT, PAT 1 สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครสอบตรงแบบยื่นคะแนน ในวันเสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9 - 26 กรกฎาคม 2556 นักเรียนผู้สนใจดูรายละเอียดที่ www.trueplookpanya.com/soscicamp

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้ ชุมชน และโรงเรียนได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนและบุคลากร โดยเปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกิจกรรมฯ โครงการมีีงบสนับสนุน และการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสนใจ คลิกศึกษารายละเอียด ด่วน

 

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ผลิตเอกสาร วารสารทิศไท ราย ๓ เดือน ซึ่ง ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ ได้ขอให้มูลนิธิมอบให้โรงเรียนในฝันทุกโรง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ เนื้อหามีทั้งด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและอาชีวะ ประวัติศาสตร์ชาติไทย การท่องเที่ยวอย่างคนรุ่นใหม่ ความเคลื่อนไหวของโลกสมัยใหม่ ประชาธิปไตย ภูมิปัญญาไทย และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมเยาวชนไทย โดยอาจเขียนเรื่องมาเผยแพร่ได้ด้วย หากโรงเรียนใดไม่ได้รับวารสารนี้ ขอให้ส่ง mail บอกที่ un_thailand@hotmail.com [คลิกที่นี่เพื่อชมวารสาร]

การจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อการจัดงาน Labschool Symposium 2013

 • หนังสือแจ้งเขต [ 482_2556.pdf]
 • GF โอนงบ Symposium 2013 สพป [ GF_Sympo2013_p.pdf]
 • GF โอนงบ Symposium 2013 สพม [ GF_Sympo2013_m.pdf]
 • เอกสารแนวทาง Lab School Symposium 2013 [ LS_Sympo2013_line.pdf]
 • รายละเอียดการใช้งบประมาณในการจัดงาน Lab School Symposium 2013 [ LS_ Sympo2013_budget.pdf]
 • รายละเอียดงบประมาณ Symposium 2013 ใน 4 ภาค 6 จุด [ Sympo2013_4pa6po_budget.pdf]
 • รายละเอียดงบประมาณค่าเดินทางผู้เข้าประชุม [ participant_fare.pdf]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันรุ่น 3 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าแสดงดนตรีออร์เคสตร้าในงานต้อนรับการประชุม ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2556 [ คลิกที่รูปหรือคลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่]

แจ้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนนำโรงเรียนในฝัน ในเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดจาก:
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน
    แนวปฏิบัติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
    แผนที่เส้นทางไปสถานที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
    หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา
    หนังสือนิมนต์พระอาจารย์
    สถานที่สัมมนาและรายชื่อโรงเรียน
    ค่าพาหนะผู้บริหารและครูแกนนำ
    คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรและคณะทำงานระดับชาติในรุ่นสัมมนาผู้บริหาร
    หนังสือจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
    หนังสือจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงเลขาธิการ กพฐ.
    หนังสือจากอธิบดีกรมการปกครองถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
    กำหนดการสัมมนาในหลักสูตรรุ่นผู้บริหารโรงเรียน

เชิญดาวน์โหลดสื่อประกอบการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ปี 2556 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค.56 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ปากช่อง นครราชสีมา

ด่วนมาก! สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขยายเวลาส่งเรื่องการสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างถึง สพฐ. ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (แจ้งข่าวโดย ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์) [ หนังสือจาก สพฐ. ถึงเขตพื้นที่, แบบรายงานข้อมูลเพื่อสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๖, หนังสือชี้แจง]

Thai Text Generator

ด่วนที่สุด ! สพฐ. ขอให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้ารับฟังนโยบายและสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเตรียมรับการแต่งตั้งเป็นวิทยากร โดยแบ่งการสัมมนาเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดดังแนบ [โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน, คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรและคณะทำงานระดับชาติ, หนังสือกราบนมัสการพระอาจารย์วิทยากร, หนังสือแจ้งวิทยากรของเขตพื้นที่การศึกษา, กำหนดการสัมมนา, แผนที่ไปศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ, งบประมาณ, แนวปฏิบัติในการเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม]

 

การแต่งตั้งประธานการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝัน คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ และแนวปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝัน [ดูรายละเอียดจาก หนังสือถึง ผอ.สพป. และ ผอ.สพม.]

 
คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน คำสั่งที่ 751/2554 เรื่องแต่งตั้งผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)(ดูรายละเอียดคำสั่งและแนวดำเนินการประเมินจากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.)

สาระ...เก็บมาเล่า
มิถุนายน 2556     กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556     กันยายน 2556
ตุลาคม 2556     พฤศจิกายน 2556
    ธันวาคม 2556
    มกราคม 2557         กุมภาพันธ์ 2557         มีนาคม 2557
    เมษายน 2557    
           

โรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ได้พัฒนาโรงเรียนด้านภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งห้องสุขา ซึ่งเป็นด้านแรกที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นโรงเรียนดี ซึ่งการพัฒนาโรงเรียน มีหลายโรงเรียนที่พัฒนาได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สนใจชมภาพด้านกายภาพโรงเรียนได้
(คลิก)

โรงเรียนประหยัดพลังงาน
ทิ้งเครื่องทำน้ำดื่มที่มีสารตะกั่วและใช้ไฟฟ้า   หันมาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
นักเรียนได้ดื่มน้ำเย็นจากโองดินเผา
ลายสวยช่วยประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน  สนใจติดต่อและขอชมได้ที่
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
คลิกดูต่อ

ผลวิจัยโครงการ ๑ อำเภอ
๑ โรงเรียนในฝัน โดย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คลิกอ่านรายละเอียด &bbsp;  

โครงการโรงเรียนในฝัน ได้ปรับแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนในฝัน   โรงเรียนโปรด Update ข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
ที่  http://www.labschools.com  
 ติดต่อโครงการ ฯ โทร 02-281-1959; 02-281-7853  ;  Fax : 02-288-5893-4
boonyalak02@gmail.com hs1usf@hotmail.comt<<หรือ>> a_wongyai@hotmail.com    อย่าลืมแจ้งe-mailของท่านด้วย 

Blog ในฝัน


นายอภิชาต พุทธเจริญ
หัวหน้า ICT โครงการฯ

นางชัดเจน    ไทยแท้
ที่ปรึกษาโครงการ ร.ร.ในฝัน
Blogbun
ดร.บุญญลักษณ์ พิมพา
หัวหน้าโครงการในฝันฯ

นายอดุลย์  วงษ์ใหญ่
กิจกรรม ร.ร.ในฝัน
การนิเทศและนัดหมาย

ดร.ไพจิตร สดวกการ
www.krupai.net

ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์
Welcome to my facebook.

นายบรรจง  ปัทมาลัย
ผอ.ร.ร.เชียงกลมวิทยา

ดร.ศิริวรรณ  อาจศรี
 
ผอ.ร.ร.บ้านแท่นวิทยา

นายมนต์ชัย  ปาณธูป
ผอ.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์


ดร.จันทร์ชัย  หญิงประยูร
 
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงาน & เพื่อนบ้าน


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนดำเนินโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี"
  * คู่มือการคัดเลือกครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดี ประจำปี 2554br>   * แบบเสนอชื่อครูสอนดีประจำปี 2554

 ค้นข่าวย้อนหลัง

จำนวนครั้งการเข้าชม  

Free Web Site Counters
Hit Counter
เริ่มนับใหม่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

0