a_logo.gif

**** พลิกระบบการศึกษา** แก้ปัญหาความยากจน**สร้างโอกาสให้เด็กไทย  **** โครงการโรงเรียนในฝัน กำลังพัฒนา เว็ปไซต์ www.labschools.net และ www.labschools.com โรงเรียนในฝันทุกโรงโปรดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน และ จุดเด่นของโรงเรียน ในปีการศึกษานี้ด้วยนะครับ***


โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้รับความกรุณาจากพระมหาวุฒิชัย (ว. วชิรเมธี) ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอเชียงของ
มาร่วมตรวจเยี่ยมในวันรับรองโรงเรียนเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555
ทางโครงการขอร่วมอนุโมทนาในบรรยากาศการตรวจเยี่ยมนี้

 ค้นข่าวย้อนหลัง

จำนวนครั้งการเข้าชม  

เริ่มนับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555