a_logo.gif
การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ 2556 และการเฉลิมฉลอง ๑ ทศวรรษโรงเรียนในฝัน วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา


        โครงการโรงเรียนในฝัน ได้จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในที่ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันและฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 พร้อมครูที่ปรึกษาที่พานักเรียนไปแสดงผลงานที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และไม่ได้ไปร่วมงาน ให้ประสานการรับเกียรติบัตรได้ที่จุดจัดงาน Symposium ดังนี้
 1. ภาคเหนือ
  อาจารย์ปาริชาติ ธนัญชัย สพม.เขต 34 เชียงใหม่ Tel. 08 9631 4523
 2. ภาคกลาง
  อาจารย์ประนอม ประทีปทวี สพม.เขต 5 สิงห์บุรี Tel. 081-946-4276
 3. ภาคใต้
  อาจารย์ละอองทิพย์ บุญยเกียรติ สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช Tel. 081-895-2093
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
  อาจารย์อินสวน สาธุเม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 Tel. 081-964-6479
 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง
  อาจารย์ประยงค์ศรี พูลทรัพย์ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี Tel. 089-717-0260
 6. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
  อาจารย์เอื้อ จานทอง สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี Tel. 081-862-1514


โครงการโรงเรียนในฝัน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 10 อาคาร สพฐ.5
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300


Free Hit Counters
Free Hit Counters
เริ่มนับวันที่ 7 ตุลาคม 2556