a_logo.gif
ภาพการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ 2556 และการเฉลิมฉลอง ๑ ทศวรรษโรงเรียนในฝัน วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

ภาพชุดที่ 1

การแสดงในชุด "จตุรทิศร่วมใจ หนุนเด็กไทยสู่ฝั่งฝัน สร้างสรรค์ปัญญา นำพาอาเซียน" จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 'ในฝันรุ่นที่ ๑
ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556


ผอ.วันเพ็ญ สุจิปุตโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด


ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "นโยบาย สพฐ. กับการพัฒนาโรงเรียนในฝันในทศวรรษหน้า"


นักเรียนคนเก่งเข้ารับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ

นักเรียนคนเก่งเข้ารับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ

นักเรียนคนเก่งเข้ารับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ

นักเรียนคนเก่งเข้ารับเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้มากด้วยความสามารถรับเกียรติบัตรผลงานการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best of the best practices) ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลื่อน scroll bar ด้านขวาของภาพเพื่อเลือกดูภาพที่ต้องการ

จะทยอยนำภาพมาเพิ่มเติมค่ะ
หากท่านต้องการส่งภาพมาร่วมแสดง โปรดแนบ mail ส่งที่ paichits05@gmail.com


โครงการโรงเรียนในฝัน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 10 อาคาร สพฐ.5
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300


Free Counters
Free Counters
เริ่มนับวันที่ 16 กันยายน 2556